התערוכה והוועידה השנתית
לשילוח, תובלה ושרשרת אספקה

Startup Challenge

PORT2PORT Startup Challenge
20.05.19
PORT2PORT Startup Challenge

PORT2PORT Startup Challenge is focused on the logistic and shipping industry with challenges revolving around the maritime technology

The Challenge
20.05.19
The Challenge
Challenge Scehdule
20.05.19
Challenge Scehdule