התערוכה והועידה הגדולה בישראל
לשילוח, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה
ברוכים הבאים
לעולם העסקי החדש
מחברים עולמות
מייצרים חוויה
חוזרים להיפגש
ולעשות עסקים
בעולם
ללא גבולות

המארגנים

בשיתוף

ייעוץ אקדמי

חבילת זהב

תצוגות