האירוע הוירטואלי הגדול בישראל
לשילוח, תובלה ושרשרת אספקה
ברוכים הבאים
לעולם העסקי החדש
חוזרים להיפגש
ולעשות עסקים
בעולם
ללא גבולות

המארגנים

בשיתוף

ייעוץ אקדמי

חבילת זהב

תצוגות