התערוכה והוועידה השנתית
לשילוח, תובלה ושרשרת אספקה

לוח זמנים ועידה